Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Tvorba znalostních bází firmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A14TZB KZ 2 0+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s pojmem znalostní báze firmy a s dalšími potřebnými pojmy. Pak přechází na problematiku využívání takovéto báze znalostí, její údržby a vytváření.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do problematiky, vysvětlení základních pojmů.

2.Údaje, znalosti, reprezentace.

3.Báze znalostí, expertní systémy, struktura experních systémů.

4.Role znalostí v chodu firmy.

5.Přístup ke sdíleným znalostem, bezpečnost dat.

6.Centralizovaný a decentralizovaný model správy báze znalostí, Lotus Notes.

7.Metodiky vytváření báze znalostí - editace báze znalostí pro expertní systém.

8.Metodiky vytváření báze znalostí - získávání znalostí od experta, knowledge acquisition.

9.Metodiky vytváření báze znalostí z dat - Strojové učení, učení na příkladech, tvorba rozhodovacích stromů.

10.Metodiky vytváření báze znalostí z dat - tvorba asociačních pravidel (GUHA) ,tvorba rozhodovacich pravidel.

11.Metodiky vytváření báze znalostí z dat - neuronové sítě.

12.Dolování znalostí (knowledge mining) z rozsáhlých bází dat.

13.Získávání znalostí z internetu.

14.Metody práce zpravodajských služeb a jejich využití ve firemní praxi.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kelemen J., Kubík A., Lenharčík I., Mikulecký P.: Tvorba expertních systémů v prostředí CLIPS, Praha, Grada, 1999

Dobda: Ochrana dat, Praha, Grada, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389905.html