Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inteligentní dopravní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A20ITS ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět poskytuje nástroje pro porozumění vyšším formám automatického řízení, které označujeme jako inteligentní systémy řízení. Aplikace inteligentních systémů jsou zaměřeny zejména na dopravní techniku.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Důvody vedoucí k použití inteligentních dopravních systémů.

2.Inteligentní regulátory a jejich princip.

3.Řízení na exekutivní úrovni (vedení vozidla po virtuální koleji, automatická jízda v koloně).

4.Řízení na koordinační úrovni, řízení na základě pravidel.

5.Základy fuzzy logiky jako nástroje pro konstrukci lingvistických regulátorů založených na pravidlových systémech.

6.Fuzzy operace a relace.

7.Přibližné usuzování a lingvistická proměnná.

8.Fuzzifikace a defuzzifikace.

9.Struktura fuzzy regulátoru.

10.Nahrazení lidského operátora pomocí fuzzy regulátoru.

11.Řízení na organizační úrovni (plánování, rozhodování experimenty).

12.Řízení na základě vágní symbolické informace.

13.Praktické aplikace, inteligentní automobil.

14.Inteligentní dálnice.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vysoký P.: Fuzzy řízení, Praha, skripta ČVUT FEL, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389705.html