Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Signály a kódy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A20SK Z,ZK 4 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Cílem předmětu je podat teoretické základy popisu signálů a kódů a aplikovat tento teoretický aparát na řešení praktických příkladů v oblasti telematiky. V rámci teorie signálů a kódů bude ukázána representace audio a video signálů a to jak v analogové tak i v diskrétní formě. Velký důraz bude kladen na nové možnosti kódování (MPEG, Spread-Spectrum, atd.) a výpočet charakteristických vlastností kódovaného signálu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do teorie signálů a kódů.

2.Vlastnosti spojitých a diskrétních signálů.

3.Representace deterministických spojitých signálů.

4.Representace deterministických diskrétních signálů.

5.Representace náhodných spojitých signálů.

6.Representace náhodných diskrétních signálů.

7.Vlastnosti audio a video signálů, rozdílné požadavky na jejich přenos.

8.Modulace diskrétních a spojitých signálů.

9.Teorie kódování deterministických a náhodných signálů.

10.Kódování audio signálů.

11.Kódování video signálů.

12.Kódování obecných datových signálů.

13.Návrh celého přenosového řetězce (signál - kodér - modulátor - demodulátor -dekodér - signál).

14.Vlastnosti přenosového řetězce.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Hrdina Z., Vejražka F.: Signály a soustavy, Praha, ČVUT, 1998

Uhlíř J., Sovka P.: Číslicové zpracování signálů, Praha, ČVUT, 1995

Hrdina Z.: Statistická radiotechnika, Praha, ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24389105.html