Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Zbožíznalství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17ZZ Z,ZK 3 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Kurz poskytuje ucelený soubor základních technickoekonomických informací o zboží jako předmětu přepravní činnosti. Pozornost je věnována zejména základním užitným vlastnostem zboží, jakosti a nástrojům péče o jakost (technická normalizace, zkušebnictví, metrologie), vnějším vlivům působícím na užitné hodnoty ve sféře oběhu, příčinným faktorům a projevům škod na zboží a systému ochrany užitných hodnot ve sféře oběhu (balení zboží, optimální skladovací a přepravní systémy).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24335705.html