Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Investice a investování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17INI Z,ZK 4 2+2
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je zaměřen na přípravu pro rozhodnutí od investiční příležitosti, jejího vyhodnocení, ocenění po realizaci projektu. Vychází se ze znalostí trhu a jeho naplnění, s postupem od úmyslu investovat po realizaci. Čas, cena a kvalita, jako základní atributy projektu jsou konfrontovány s činnostmi jednotlivých účastníků investičního procesu a jejich profesionálními zájmy. Podrobně je probrána studie proveditelnosti (feasibility study) a technické, ekonomické a finanční náležitosti v ní řešené. To vše v souladu se zvyklostmi v tuzemsku, konfrontaci se zvyklostmi či požadavky v zahraničí. Jsou probrána i rizika projektů, metody výběru vhodných partnerů a organizace výběrových řízení. Pozornost je věnována i specifickým oblastem projektování, např. projektům veřejných zakázek či projektů s mezinárodní účastí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24335305.html