Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Tarify a ceny v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13WTAC KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Řešení problémů dopravy pomocí správně nastavených cen jako soubor vzájemně propojených nekontraproduktivních opatření. Celek bude vztažen na dopad souboru opatření na státní rozpočet a ekonomiku státu. Jednotlivé kapitoly se zabývají zejména funkcí ceny, zásadami koncepce tarifní politiky, přepravním trhem, zajištěním výkonů ve veřejném zájmu a směrnicemi EU.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24331205.html