Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Postupy údržby 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PU5 KZ 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Systémy údržby a oprav letecké techniky a jejich vzájemná vazba při zajišťování vysoké spolehlivosti a dosažení požadované letové způsobilosti. Cílem předmětu je ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, používat praktickým způsobem své znalosti při použití pokynů výrobce, pochopit výsledky z různých zdrojů a měření a v případě potřeby provést nápravná opatření. Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Postupy údržby 1, 2, 3 a 4. Obsahově splňuje osnova předmětu požadavky dané předpisem JAR 66 (modul 7 - část 7.20).

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti systému údržby a oprav letecké techniky. Ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, aplikovat svoje znalosti a rozumět pokynům výrobce.

Studijní materiály:

Účelové učební texty dle JAR-66

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24316405.html