Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Postupy údržby 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PU4 KZ 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Systémy údržby a oprav letecké techniky a jejich vzájemná vazba při zajišťování vysoké spolehlivosti a dosažení požadované letové způsobilosti. Cílem předmětu je ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, používat praktickým způsobem své znalosti při použití pokynů výrobce, pochopit výsledky z různých zdrojů a měření a v případě potřeby provést nápravná opatření. Předmět navazuje na znalosti získané v předmětu Postupy údržby 1, 2 a 3. Obsahově splňuje osnova předmětu požadavky dané předpisem JAR 66 (modul 7 - části 7.4 a 7.16 až 7.19).

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti systému údržby a oprav letecké techniky. Ovládat teorii daného předmětu v návaznosti na jiné předměty, aplikovat svoje znalosti a rozumět pokynům výrobce.

Studijní materiály:

Účelové učební texty dle JAR-66

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24315505.html