Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Materiály 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MAT2 Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Výroba surového železa. Výroba litin. Výroba ocelí. Technologie slévání, tváření, svařování a obrábění. Výrobní stroje a zařízení používané při slévání, tváření, svařování a obrábění. Technologičnost výrobků vyráběných jednotlivými způsoby. Praktické příklady použití.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost konstrukce a technologie spojů užívaných při stavbě letadel.

Studijní materiály:

Dejl,Z., Konstrukce strojů a zařízení I.-spojovací části strojů,Ostrava2000 Montanex.225s.,Drastík,F.,Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem,Ostrava 1996, Montanex.271s.,Drastík,F.a kol, Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu,Ostrava 2002, Montanex 2.vydání 722s., Drastík,,F.a kol., Strojnická příručka, Praha 2002 až 2006, Verlag Dashöfer

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24314605.html