Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letecké pohony

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LP Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:
Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Úvod do předmětu. Fyzikální principy. Energetická náročnost pohonu letadel. Energetické transformace. Ekologické aspekty. Letecké motory a jejich roztřídění. Pístové motory. Konstrukční uspořádání. Tepelné oběhy a charakteristiky. Proudové motory a jejich klasifikace. Konstrukce a uspořádání. Tepelné oběhy a charakteristiky. Provoz a údržba motorů. Technologie a materiály leteckých motorů. Problematika projektování motorů.

Studijní materiály:

Draxler, K.: Studijní modul 14 pohon, CERM Brno 2005, Maršálek, J: Studijní modul 16 Pístový motor,CERM Brno 2005, Hanus, D.: Studijní modul 15 turbínový motor, CERM Brno 2004, Doc. Ing. Šmid Vladimír, CSc.: Teorie proudových strojů, Říha, B.: Pohon letadel - příkladová část

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24313805.html