Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Lidský činitel 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LC2 KZ 3 0+2 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:
Požadavky:

Absolvování předmětu LC 1

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět rozvíjí poznatky vlivu okolí na lidskou osobnost. Předmět je zaměřen na získání základních informací o působení okolí na osobnost člověka a jeho pracovní výkonnost. Důraz je kladen na systémový přístup k řešení komplexních úloh. Obsahově odpovídá požadavkům Nařízení komise (ES) 2042/2003 Část 66 (modul 9, části 9.5 až 9.9)

Studijní materiály:

ěmec, V. a Šulc, J.: Lidský činitel v údržbě letadel, CERM s.r.o, Brno, ISBN 80-7204-482-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24313605.html