Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Letiště

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LTTE Z,ZK 4 2P+1C+12B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Ladislav Capoušek, Petr Líkař
Cvičící:
Ladislav Capoušek, Petr Líkař
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Vztažný bod a teplota letiště, vyhlášené délky vzletových a přistávacích drah – RWY. Pojezdové dráhy a odbavovací plochy, předpolí, dojezdové dráhy, značení pohybových ploch, světelné soustavy, ochranná pásma. Vliv provozu letiště do životních podmínek – ekologie okolí letiště. Návazná pozemní doprava.

Požadavky:

Docházka – povolené 2 absence za semestr

Semestrální práce – model letiště v AutoCADu

Zápočet – docházka + semestrální práce

Zakončení předmětu – zkouškový test. Otevřené odpovědi na 3 otázky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Tvorba modelu letiště v AutoCADu

1) Úvod, zadání, zpevněné a nezpevněné plochy RWY

2) Značení na RWY

3) Zpevněné plochy TWY

4) Značení TWY

5) Rozvržení stání na odbavovací ploše

6) Značení na odbavovací ploše

7) Finální kontrola a odevzdání semestrální práce, zápočet

Cíle studia:

Základní znalost technické a provozní infrastruktury letišť, vzájemných vazeb jednotlivých zón letiště a vztahů letiště k území dotčenému provozem letiště.

Studijní materiály:

Předpis ICAO: Annex/L-14 Letiště, L-14/OP

Kazda A. ? Caves R., E.: Airport Design and Operation, 2nd Edition. Elsevier Science Ltd., Oxford. 2007. ISBN-13: 978-0-08-045104-6

Poznámka:
Poznámka učitele Ladislav Capoušek:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24312705.html