Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Obchodně přepravní činnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21OPC KZ 3 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Český letecký zákon a jeho základní ustanovení. Organizace civilního letectví. IATA, ICAO, ERA, BSP. Výzkum trhu v letecké dopravě. Propagace a reklama. Letové řády. Prodej a knihování letenek. Reservační systémy. Překnihování. Zrušení rezervace. Mezinárodní letenka. Endorsace. MCO. Zahraniční zastoupení a agenturní prodej. Mezinárodní smlouvy leteckých dopravců. Funkce ministerstva dopravy. Funkce SLI. Letecké mezinárodní a národní asociace.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Definování pravidel obchodní letecké přepravy. Legislativa spojená s obchodní přepravní činností.

Studijní materiály:

Kazda T.: OPČ, Žilina, skripta VŠDS, Janek V.: Mezinárodní let. Doprava a její regulace, Praha, ČVUT, Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24312505.html