Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Radionavigace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21R Z,ZK 5 3+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Dle předpisu JAR-FCL 1 se jedná o „radionavigaci“. Vlastnosti šíření elektromagnetických vln různých frekvenčních rozsahů. Principy činnosti pozemních radionavigačních systému NDB, VOR, DME, ILS, MLS, družicové navigační systémy. Použití palubních systémů - ARK/NDB, VOR, DME, ILS, MLS. Prostorová navigace. Družicová navigace.<br>     Podrobné požadavky jsou obsaženy v předpisu JAR FCL Hlava J „Dodatek 1“ k JAR FCL ustanovení 1.470.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost definování prvků radionavigace. Využití pro navigační vedení letadla.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2002, Oxford /Jeppesen Theoretical Knowledge Manual „Radionavigatiom“ (ATPL), Prof. Ing. František Vejražka, CSc.- Letecké radiové navigační systémy, Ing. Ludvík Kulčák, CSc. - Zabezpečovací technika I,II.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24312305.html