Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Akustika - vybrané stati

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124AKU Z,ZK 3 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Limity zvuku, zdroje zvuku, šíření zvuku ve volném a difúzním poli, šíření zvuku přes překážku, pohlcování zvuku, účelové pohlcovače, prostorová akustika, vlnová akustika, geometrická akustika, statistická akustika, urbanistická akustika (stacionární zdroje, doprava). Neprůzvučnost a kročejový zvuk,

Požadavky:

Absolvování jednoho z předmětů stavební akustiky přednášených v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:

veličiny akustické imise, veličiny akustické emise, veličiny akustické izolace, šíření zvuku ve volném poli i přes překážku, šíření zvuku v uzavřeném prostoru, vliv pohltivosti, neprůzvučnost, kročejový zvuk

vlnová akustika, mody místnosti, opatření k zachování difúznosti akustického pole, geometrická akustika, Fermatův princip, konstrukce stropu sálu tvaru eliptického válce, z rovinných ploch, statistická akustika, doba dozvuku a její optimalizace

materiály na pohlcování zvuku, činitel pohltivosti (měření), celková pohltivost, coctail party effect, index rušivosti zvuku

stacionární zdroje v urbanistické akustice, prostup zvuku obvodovým pláštěm budovy, budova jako stacionární zdroj zvuku

distribuce akustických výkonů, ohyb zvuku přes překážku

komunikace jako zdroj zvuku, metodika výpočtu hluku z dopravy, opatření proti hluku z dopravy (urbanistická, technická, organizační)

neprůzvučnost jednoduchých a dvouprvkových konstrukcí

útlum kročejového zvuku těžkou plovoucí podlahou

Osnova cvičení:

návrh prostorové akustiky uzavřeného prostoru (doba dozvuku a její optimalizace podle požadavků ČSN 730525 až 27) s podporou programu ODEON Room Acoustics Software

měření doby dozvuku učebny podle ČSN EN ISO 3382-2

modelování hluku šířeného z výrobního zařízení uvnitř průmyslové haly

výpočet šíření hluku z provozovny do venkovního prostoru

měření hluku dopravy v zadané lokalitě na Praze 6

vzduchová neprůzvučnost - výpočet jednoduché a dvouprvkové konstrukce, kročejový zvuk - výpočet útlumu těžkou plovoucí podlahou

Cíle studia:

Student bude seznámen se způsoby tvorby a posuzování území z hlediska akustiky, výpočty hluku z dopravy, se způsoby tvorby a posuzování auditorií z hlediska prostorové akustiky, s navrhováním pružného uložení strojů, s výpočtem a hodnocením zvuku šířeného z průmyslových objektů. Výpočet neprůzvučnosti jednoduchých a dvouprvkových konstrukcí Wattersovou metodou, výpočet kročejového hluku těžké plovoucí podlahy,

Studijní materiály:

Kaňka, J. Nováček. J: Stavební fyzika 3 - Akustika pozemních staveb, ČVUT 2015

Liberko a kol.: Hluk v životním prostředí in Planeta 2/2005, MŽP 2005

Kaňka, J: Akustika stavebních objektů, ERA Brno 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24309605.html