Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Konstrukce pozemních staveb 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
124KP2 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra konstrukcí pozemních staveb
Anotace:

Schodiště, rampy, výtahové šachty - požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení. Dilatace konstrukcí a staveb - důvody, zásady umisťování, konstrukční principy. Základové konstrukce - požadavky, základové podmínky, typy základů, principy. Spodní stavba - požadavky, statické principy, zatížení, dilatace, hydroizolace. Zastřešení staveb, tradiční i novodobé soustavy - požadavky, konstrukční a materiálová řešení, statické principy, zatížení.

Požadavky:

Konstrukce pozemních staveb 1 (124KP1)

Osnova přednášek:

Program přednášek:

1. Vertikální komunikace 1 - schodiště (1. část)

2. Vertikální komunikace 2 - schodiště (2. část)

3. Vertikální komunikace 3 - schodiště (3. část)

4. Vertikální komunikace 4 - schodiště (4.část), šikmé rampy, výtahy, eskalátory

5. Dilatace nosných konstrukcí

6. Základové konstrukce 1 - základové poměry

7. Základové konstrukce 2 - plošné základy

8. Základové konstrukce 3 - hlubinné základy

9. Konstrukce spodní stavby - Suterénní stěny, osvětlovací šachty

10. Hydroizolace spodní stavby 1 - Povlakové hydroizolace

11. Hydroizolace spodní stavby 2 - Bílé vany

12. Nosné konstrukce šikmého zastřešení - krovy

13. Rezerva

Osnova cvičení:

Program cvičení:

1. Návrh konstrukčních systémů (úloha 1)

2. Schodiště - 1. část (úloha 2a)

3. Schodiště - 2. část (úloha 2b)

4. Dilatace nosných konstrukcí (úloha 3)

5. Konzultace - rezerva

6. Návrh plošných základů (úlohy 4a,4b)

7. Konstrukce spodní stavby (úloha 5)

8. Návrh hydroizolační obálky spodní stavby (úloha 6)

9. Klauzura - návrh schodiště

10. Návrh krovu - 1. část (úloha 7a)

11. Návrh krovu - 2. část (úloha 7b)

12. Konzultace - rezerva

13. Zápočet

Cíle studia:

Student zvládne koncepční návrh vertikálních komunikací, základových konstrukcí, konstrukcí spodní stavby a její hydroizolační obálky, dilatací nosných konstrukcí a rámcově také konstrukcí šikmého zastřešení staveb. Při návrhu konstrukcí bude schopen uplatnit komplexní uvažování funkčních požadavků kladených na jednotlivé prvky.

Studijní materiály:

[1] Přednášky KP2 - ke stažení na webových stránkách předmětu KP2

[2] Witzany J., Jiránek M., Zlesák J., Zigler R.: Konstrukce pozemních staveb 20, skriptum ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2006

[3] Hájek P. a kol.: Konstrukce pozemních staveb 10 (Dilatace - kapitoly D1,D2), skriptum ČVUT, Fakulta stavební, Praha 2002

[4] Podklady pro cvičení KP2 - ke stažení na webových stránkách cvičení předmětu KP2A

[5] ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky, technická norma, ÚNMZ, Praha 2010

[6] ČSN 73 4301 Obytné budovy, technická norma, ÚNMZ, Praha 2004

[7] ČSN EN 1997-1,2 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí, ÚNMZ, 2006

[8] ČSN EN ISO 14688-1,2 Geotechnický průzkum a zkoušení, ÚNMZ, 2003

[9] ČSN EN 206: Beton - část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, ÚNMZ 2014

[10] ČSN EN 12390-8: Zkoušení ztvrdlého betonu - část 3: Hloubka průsaku tlakovou vodou, technická norma, ÚNMZ, Praha 2009

[11] ČSN 730606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení, technická norma, ÚNMZ, Praha 2000

[12] ČSN 730600 Hydroizolace staveb - Základní ustanovení, t.n., ÚNMZ, Praha 2000

Poznámka:
Další informace:
http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=vyuka&sub=druh&type=bc&kod=124KP2
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24302205.html