Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Mezinárodní ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
13WME KZ 4 6
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Cílem kurzu je prohloubit povědomí a teoretické a praktické znalosti o mezinárodních dimenzích ekonomického života. Navazuje na základní kurz ekonomické teorie - mikroekonomie a makroekonomie. Reaguje na aktuální jevy rychle se prohlubujícího otevřeného charakteru národních ekonomik a na jevy interdependence a globalizace ve světové ekonomice. Využívá teoretické analýzy jako nástroje porozumění mezinárodním ekonomickým problémům a pochopení toho, jak je otevřená ekonomika strukturována, jak funguje a jak je ovlivňována vývojem v ostatních segmentech světové ekonomiky. Studuje vliv transakcí se zahraničím na ekonomickou situaci země, kombinované účinky vnitřních a vnějších faktorů na makroekonomickou rovnováhu otevřené ekonomiky jakož i účinnost nástrojů makroekonomické politiky v podmínkách otevřené ekonomiky. Podle schématu mikro-makro předmět obsahuje dvě základní části. Mezinárodní mikroekonomie neboli teorie mezinárodního obchodu rozšiřuje mikroekonomickou analýzu na studium otázek, proč a jak se země specializují a s čím a za jakých podmínek obchodují. Obsahuje též problematiku vnější obchodní politiky. Uzavírá výklad analýzou mezinárodní mobility výrobních faktorů (mezinárodní mobilita práce, mezinárodní toky kapitálu). Mezinárodní makroekonomie je makroekonomií otevřené ekonomiky. Studuje vnitřní a vnější makroekonomickou rovnováhu, zahrnuje též teorii měnového kurzu a teorii platební bilance.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24252105.html