Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Advanced Analysis of Concrete Structures 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133AAC1 Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Faktory ovlivňující dotvarování a smršťování betonu. Hlavní projevy dotvarování a smršťování betonu. Narůstání deformací a redistribuce vnitřních sil. Konstrukce měnící statický systém a jevy druhého řádu. Časový vývoj vlhkosti a teploty v betonových prvcích. Podmínky vnějšího prostředí a výpočty přenosu vlhkosti a tepla. Nerovnoměrné a časově proměnné rozložení teploty a vlhkosti. Tahové změkčení. Výpočet napětí. Modely vývoje dotvarování a smršťování betonu. Výpočet deformací z daného vývoje napětí. Přímá integrace a metoda časové diskretizace. Výpočet změn napětí při daných změnách deformace; relaxace. Řešení vlivů dotvarování a smršťování betonu na konstrukce. Řešení staticky určitých a neurčitých konstrukcí, homogenních a nehomogenních, měnících statický systém. Metody analýzy. Redistribuce vnitřních sil. Vývoj namáhání v konstrukcích vystavených změnám podpoření. Napjatost komorových nosníku. Řešení vlivů dotvarování a smršťování betonu na konstrukce na vysoké budovy. Stabilitní problémy související s dotvarováním betonu. Nadměrné průhyby předpjatých komorových mostů. Poznatky z experimentálního výzkumu. Měření napětí a vývoje průhybů. Porovnání výsledků experimentů s teoretickými predikcemi. Statistická proměnnost materiálových parametrů charakterizujících dotvarování a vlivy vnějšího prostředí. Nejistota predikce dotvarování. Proměnnost napětí a deformací. Souhrn a praktická doporučení.

Požadavky:

není požadována

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s poznatky v oblasti stavebních materiálů se zaměřením na pokročilé přístupy k analýze a návrhu, modelování, s metodami a aplikacemi a s praktickým uplatněním současných výsledků výzkumu.

Studijní materiály:

1. Practical design of structural concrete, fib Recommendation, 1999

2. Šmerda Z., Křístek V.: „Creep and Shrinkage of Concrete Elements and Structures“, Elsevier 1988

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24233905.html