Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technologie železniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17YTZD KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět navazuje na technologii dopravy 1 a dále rozvíjí problematiku technologie dopravních procesu v oblasti železniční dopravy. Obsahem výuky je zejména:<br><ul><li>předpisy a normy související s provozováním železniční dopravy</li><li>plánování a organizace nákladní dopravy, zjišťování přepravní poptávky, plán tvorby vlaků</li><li>plánování a organizace osobní dopravy, přepravní průzkumy a způsob jejich organizace v dálkové, místní a příměstské dopravě</li><li>organizace posunu a řazení vlaků</li><li>grafikon vlakové dopravy, jeho sestava a hodnocení</li><li>plánování a organizace práce hnacích vozidel</li><li>organizace práce železničních stanic a vleček</li><li>multimodální a integrované dopravní systémy s využití železniční dopravy</li></ul>     Studenti oboru ME si mohou zvolit Provoz, techniku a bezpečnost silniční dopravy nebo Technologii železniční dopravy jako povinný oborový předmět a druhý předmět jako volitelný.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24225805.html