Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Nelineární teorie v řízení dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
17W2NT KZ 3 8
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

V dopravních systémech se vyskytují procesy, které nelze vyjádřit formou lineárních diferenciálních rovnic, neboť obsahují neeliminovatelnou residuální složku nebo šum, které v spojujícím se působení způsobují nezanedbatelné odchylky od předpokládaného chování systémů.<br>     Obsahem výuky je zejména: předvídání odchylek v chování systémů, identifikace „šumů“ v rozhodovacích procesech dopravy, řízení dopravních systémů, v odchylkách.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24093105.html