Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lodní doprava a přeprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
50W1LD KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Technologické možnosti lodní dopravy spolu s vlastnostmi plavidel, jejich rozdělením a základními parametry.V předmětu jsou zahrnuty i ekonomické vztahy, jako např. financování, úvěrování, ekonomika provozu lodní dopravy. Pozornost je věnována i loděnicím, přístavům, konstrukci lodí a jejich stavbě a opravám. Část přednášek je věnována i námořní dopravě, rejdařstvím, námořním přístavům.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost základních fyzikálních zákonitostí plavby a z toho vyplývajících technologií a postupů při stavbě a řízení plavidel, znalosti investic a ekonomiky provozu lodní dopravy včetně dopravy námořní, organizace provozu a přepravně-právních podmínek lodní dopravy.

Studijní materiály:

Kubec, J. - Podzimek, J.: Vodní cesty světa, Praha, Aventinum, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24091905.html