Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Zajišťování dopravy v cestovním ruchu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17W1ZC KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Cílem předmětu je vysvětlení významu vztahu mezi cestovním ruchem a dopravou, jako to dvou vzájemně se podmiňujících odvětví v rámci naší ekonomiky. Studenti získají potřebné znalosti pro studium ekonomiky dopravy v cestovním ruchu a její členění z pohledu teritoriálního, periodicity a sezónnosti. Součástí výuky je vazba jednotlivých přepravních tarifů a dopravních cenin vůbec na tvorbu cen produktů cestovního ruchu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24091705.html