Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Řízení správy civilního letectví

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y2RL KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Celkový přehled institucionálního rámce řízení civilního letectví v Evropské unii a ve světě. Principy strategického řízení, řízení organizačního rozvoje a organizační kultury. Řízení a zajištění kvality. Řízení mezinárodních projektů v letectví.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti a dovednosti nezbytné v praxi oboru civilního letectví.

Studijní materiály:

Zákon o civilním letectví, Směrnice a nařízení EU, Úmluva o mezinárodním civilním letectví.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075905.html