Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2ID KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Historie vzniku telematiky, její vize a organizační vazby ve vztahu k Evropské unii a světovým organizacím. Podstatnou součástí předmětu je klasifikace telematiky systémová a funkční. Ta je základem pro podrobnější popisy jednotlivých systémů - řízení města s prvky ITS, řízení dopravy na dálnicích. Informační a navigační systémy ve vozidlech i na komunikacích, inteligentní vozidlo atd. Elektronické platby mýtného. Jsou diskutovány metody automatické identifikace nehod a kongescí. Součástí telematických systémů je i využití ve statické dopravě a v řízení silničních tunelů. Posluchač je seznámen s principy informačních displejů, proměnných dopravních značek, s telematickými projekty realizovanými nebo připravovanými v České republice.

Požadavky:

Znalost principů řídících systémů, dopravního inženýrství, základů elektrotechniky a telekomunikací.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Relevantní znalosti z oboru dopravní telematiky, vytváření architektury, významu standardizace, aplikací v informačních a navigačních systémech ve vozidlech i na komunikacích, klasifikace bezpečnostních systémů; řízení tunelů, včetně analýzy rizik.

Studijní materiály:

Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy, Praha, BEN, 2001, 544 str.; Přibyl P., Mach R.: Řídící systémy silniční dopravy, skripta Fakulty dopravní, vydavatel ČVUT, Praha, 2003, str. 212; Přibyl P.: Inteligentní dopravní systémy a dopravní telematika, skripta Fakulty dopravní, vydavatel ČVUT, Praha, 2005, str. 182

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24075105.html