Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Tarify a ceny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2TA KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Řešení problémů dopravy pomocí správně nastavených cen jako soubor vzájemně propojených nekontraproduktivních opatření. Celek bude vztažen na dopad souboru opatření na státní rozpočet a ekonomiku státu. Jednotlivé části se zabývají zejména funkcí ceny, zásadami koncepce tarifní politiky, přepravním trhem, zajištěním výkonů ve veřejném zájmu a směrnicemi EU.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia Technologie a management dopravy a telekomunikací

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Schopnost pochopit cenovou tvorbu ve vazbě na tržní informační systém.

Studijní materiály:

Stejskal P.: Tarify a ceny a mezinárodní přeprava, Praha, skriptum ČVUT, 2001,Stejskal P., Kampf R.: Tarify a ceny, Pardubice, skriptum Univerzity Pardubice, 1999, Vyhláška MF ČR, o cenách a jejich tvorbě, Tarify jednotlivých druhů doprav.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074905.html