Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Přepravní právo

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2PP KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Přepravně právní vztahy v dopravě. Mezivládní úmluvy o mezinárodní přepravě. Smlouva o přepravě osob. Smlouva o přepravě nákladu. Smlouva zasilatelská. Odpovědnost a práva z přepravní smlouvy. Přepravní řád. Smluvní přepravní podmínky dopravců. Plnění přepravní smlouvy více dopravci. Soubor mezinárodních pravidel pro výklad dodacích doložek INCOTERMS. Statistika obchodu INTRASTAT. Tarif a tvorba cen.

Požadavky:

Znalost předmětů Základy práva a Technologie dopravy bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost přepravně právních vztahů v dopravě v ČR a EU.

Studijní materiály:

Štěrba R.: Přepravní právo, učební text Fakulty dopravní ČVUT, Praha ČVUT, 2006, Acquis Communautaire EU, Sbírka zákonů ČR, Sbírka mezinárodních smluv ČR, Přepravní a tarifní věstník.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074805.html