Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Evropská unie a dopravní infrastruktura

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2EU KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět z historického vývoje evropské integrace. Seznamuje se základy práva Evropských společenství, institucemi, společným trhem a základními svobodami. Je probrána společná politika Evropské unie, společná dopravní politika, proces rozšiřování Evropské unie, v závěru pak rozvoj dopravní infrastruktury v ČR, jako součástí evropské dopravní infrastruktury.

Požadavky:

Základní znalosti dopravní struktury EU s ohledem na všechny typy dopravy; hlavní zásady činnosti EU.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti z oblasti postavení ČR a dopravního systému v EU jako součásti evropské integrace.

Studijní materiály:

Gregor a kol.: Co je to, když se řekne Evropská unie?, MZV, 1997,, Příprava ČR na realizaci politiky současnosti, MMR, 1999, Strategie přípravy ČR na členství v EU, Sborník VTS, 1999, Maňák: 100 otázek a odpovědí o EU, MZV, 2000, Das europäische Parlament, Lucemburk, Úřad EU, 2000, oJelen, Sellner: Svět rychlých železnic, NADATUR, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074405.html