Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Polymery a kompozitní materiály

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y2PK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Kompozity částicové, vláknové a laminované. Kompozity s polymerní, kovovou a keramickou matricí. Matrice a vlákna kompozitů. Kompozity s krátkými a dlouhými vlákny.

Požadavky:

Stavba atomů. Atomová hmotnost. Periodická tabulka prvků. Vazby mezi atomy. Značení prvků a sloučenin. Základy termodynamiky - soustava, složka, fáze. Struktury kovových materiálů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalosti struktury, vlastností a použití polymerů a kompozitů.

Studijní materiály:

Bareš R. A.: Kompozitní materiály, Praha, SNTL, 1988,, Agarwal D. B., Broutman J. L.: Vláknové kompozity, Praha, SNTL, 1988, Meissner B., Zilvar V.: Fyzika polymerů, Praha, SNTL, 1987, Askeland D. R.: The Science and Engineering of Materials, London, Chapman & Hall, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24074105.html