Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Nelineární teorie v řízení dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y2NT KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Predikování odchylek v chování systémů, identifikace „šumů“ v rozhodovacích procesech dopravy, řízení dopravních systémů. Teorie chaosu. Teorie bifurkací v nelineárních diferenciálních rovnicích.

Požadavky:

Teorie dopravy, systémová analýza, diferenciální a diferenční rovnice.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti z oblastí: nelineární modely dopravních systémů, aplikace teorie fuzzy množin, teorie chaosu, teorie katastrof.

Studijní materiály:

Gleich J.: Chaos - vznik nové vědy, Brno, Ando Publishing Brno, 1996, Navara M., Olšák P.: Fuzzy množiny, FEL ČVUT Praha, 2003, Klir G. J.: Fuzzy sets and fuzzy logic, Prentice Hall, 1995, Vysoký P.: Fuzzy řízení, FEL ČVUT Praha, 1996.,

Poznámka:

Management

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073705.html