Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenos výkonu a vedení hnacích železničních vozidel v koleji

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2PV KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Cílem je prohloubit znalosti v oboru přenosu výkonu a také vedení hnacích železničních vozidel v oblouku koleje. Sleduje se příslušné sestrojení trakční charakteristiky pohonu a vliv charakteristiky příčné vazby mezi podvozky u elektrických lokomotiv na provozní parametry opotřebení koleje a další (například vliv působení tažných sil na vodicí síly a bezpečnost proti vykolejení).

Požadavky:

Znalost matematiky, kinematiky a dynamiky na úrovni látky probírané v rámci bakalářského studia.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti z oboru přenosu výkonu a vedení hnacích železničních vozidel v oblouku koleje.

Studijní materiály:

Nejepsa R., Šíba J.: Kolejová vozidla, část 1. a 2., Praha, ČVUT, 1982, Švejnoch V.: Teorie kolejových vozidel, Praha, ČVUT, 1991.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073405.html