Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pasivní bezpečnost vozidel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16Y2PB KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravních prostředků
Anotace:

Zásady konstrukce vozidla z hlediska bezpečnosti, její legislativa. Strategie omezení nehod. Biomechanika poranění, mechanismy a závažnost poranění. Korelace mezi působícími účinky a závažností poranění podle AIS. Crash-test dummies, konstrukce, zjišťování a nastavení parametrů. Mechanismy, anatomické relevance a kriteria poranění hlavy, hrudníku a krční páteře. Vliv zádržných systémů, zejména bezpečnostních pasů, airbagu a dětských sedaček. Karoserie vozidla v nouzovém režimu - zásady řízené deformace.

Požadavky:

Předpokládá se znalost studentů z oblasti kinematiky a dynamiky na úrovni látky probírané v rámci bakalářského studia. Doporučuje se předem absolvovat předmět K16Y2KA.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost pasivně bezpečnostních opatření u vozidel a biomechanika nárazu.

Studijní materiály:

Kovanda J., Šatochin V.: Pasivní bezpečnost vozidel, Praha, ČVUT FD, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24073305.html