Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Strategický marketing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2SM KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět předpokládá základní znalosti z hlavních ekonomických disciplin, především marketingu, mikroekonomie a makroekonomie. Prohlubuje marketingový mix, shrnuje poznatky nutné k práci v oblasti marketingových strategií. Obsahem je marketingový průzkum trhu - příprava a realizace, zpracování dat, interpretace údajů. Marketingová komunikace - výběr komunikační strategie, osobní a neosobní forma komunikace. Marketingová strategie firem poskytujících služby.

Požadavky:

Znalosti z hlavních ekonomických disciplín, především marketingu, mikroekonomie a makroekonomie.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat představu a schopnost formulace podnikových strategií v globálním prostředí.

Studijní materiály:

Kotler P.: Marketing Management, Praha, Grada, 1996, 2000,, Payne A.: Marketing služeb, Praha, Grada, 1996, Merret H.: Marketing Management, Praha, Grada, 1996, další literatura česká i zahraniční bude nabídnuta během výuky podle zájmu studentů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24071105.html