Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Řízení lidských zdrojů v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2RZ KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Nácvik řešení modelových situací a rolí simulační hrou v rámci personálního managementu vedení lidí.

Požadavky:

Základní znalosti psychologie a úlohy řízení lidských zdrojů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

V návaznosti na úvodní část předmětu rozšířit rozhled a poznání dané problematiky. Získat základní poznatky personální práce.

Studijní materiály:

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám v této oblasti bude literatura aktualizovaná vždy na začátku každého semestru.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24071005.html