Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mezinárodní ekonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13Y2ME KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Cílem kurzu je prohloubit povědomí a teoretické a praktické znalosti o mezinárodních dimenzích ekonomického života. Navazuje na základní kurz ekonomické teorie - mikroekonomie a makroekonomie. Reaguje na aktuální jevy rychle se prohlubujícího otevřeného charakteru národních ekonomik a na jevy interdependence a globalizace ve světové ekonomice. Využívá teoretické analýzy jako nástroje porozumění mezinárodním ekonomickým problémům a pochopení toho, jak je otevřená ekonomika strukturována, jak funguje a jak je ovlivňována vývojem v ostatních segmentech světové ekonomiky. Studuje vliv transakcí se zahraničím na ekonomickou situaci země, kombinované účinky vnitřních a vnějších faktorů na makroekonomickou rovnováhu otevřené ekonomiky jakož i účinnost nástrojů makroekonomické politiky v podmínkách otevřené ekonomiky.<br>     Podle schématu mikro-makro předmět obsahuje dvě základní části. Mezinárodní mikroekonomie neboli teorie mezinárodního obchodu rozšiřuje mikroekonomickou analýzu na studium otázek, proč a jak se země specializují a s čím a za jakých podmínek obchodují. Obsahuje též problematiku vnější obchodní politiky. Uzavírá výklad analýzou mezinárodní mobility výrobních faktorů (mezinárodní mobilita práce, mezinárodní toky kapitálu). Mezinárodní makroekonomie je makroekonomií otevřené ekonomiky. Studuje vnitřní a vnější makroekonomickou rovnováhu, zahrnuje též teorii měnového kurzu a teorii platební bilance.

Požadavky:

Znalosti makro a mikroekonomie na bakalářské úrovni.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Teoretické a praktické znalosti z oblasti mezinárodních dimenzí ekonomického života.

Studijní materiály:

Benáček V.: Ekonomie mezinárodního obchodu, Praha, VŠE, 1997,, Mach M.: Makroekonomie II., 1. část, Praha, VŠE, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 11. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24070805.html