Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Řízení letového provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1RL KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Letové provozní služby a jejich rozdělení. Organizace toku letového provozu. Uspořádání vzdušného prostoru. Systémová podpora průletu letadla prostorem. Letový plán, forma, obsah. Rozstupy letadel. Zprávy letových provozních služeb, forma, obsah. Harmonizace a integrace ŘLP. CFMU a jeho subsystémy. Pružné využívání vzdušného prostoru - FUA. RVSM, RNP. Nové trendy v problematice ŘLP.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět Řízení letového provozu (ŘLP) má seznámit studenty s terminologií používanou při řízení letového provozu, užívanými systémy a novými trendy v rámci ŘLP. Dále s problematikou zajištění bezpečného, uspořádaného a hospodárného provádění letů.

Studijní materiály:

Havel K. a kol.: Řízení letového provozu, Praha, NADAS, 1988

Havel K., Kulčák L.: Řízení letového provozu, Žilina, ES VŠDS, 1993

Kulčák L. a kol.: Zkušební testy pro teoretické zkoušky ŘLP CL, SLI, Praha, 1995

Kulčák L. a kol.: Air Traffic Management, Brno, CERM, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24068705.html