Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Letiště - design a provoz

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21Y1L KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Výchozí podmínky pro plánování rozvoje letišť v pohybových plochách a odbavovacích terminálech, konstrukce vozovek, experimentálně teoretická metoda výpočtu délky RWY, postup provozovatele při přípravě - investiční záměr, přístup k certifikaci mezinárodních letišť, stanovení předepsaných provozních a zabezpečovacích standardů, způsob jejich kontroly, řešení mimořádných událostí na letišti.

Požadavky:

základy letecké dopravy a přepravy, letiště

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalost problematiky plánování rozvoje technicko provozní infrastruktury letišť. Předpoklady pro samostatnou práci v oblasti provozního a technického zajištění chodu letiště.

Studijní materiály:

Kazda A.: Letiská - design a prevádzka, Vysoká škola dopravy a spojov v Žilině

Letiště L-14 (národní předpis)

Zák. č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 183/2006 Sb.

Kaun M.: Letiště - navrhování ČVUT Praha, Fakulta stavební

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24068105.html