Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Zajišťování dopravy v cestovním ruchu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1ZC KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Cestovní ruch - jeho odvětví a typologie. Trh a marketing. Dopravní služby z hlediska potřeb cestovního ruchu, pravidelná a nepravidelná doprava, dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi dopravci a cestovními kancelářemi, dopravní ceniny. Specifické dopravní služby. Problematika nízkonákladových leteckých společností. Informační a reservační systémy. Nové formy dopravy v cestovním ruchu. Rent a Car. Ekonomická analýza.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vztah cestovní ruch a doprava. Pravidelná a nepravidelná doprava z hlediska potřeb subjektů cestovního ruchu. Řešení dopravních procesů z hlediska teritoriálního. Řešení dopravních procesů z hlediska periodicity a sezónnosti.,

Studijní materiály:

Čertík M.a kol.: Cestovní ruch, Praha, OFF, 2001,Nedvědová A., Kunešová E.: Technika cestovního ruchu, Grada, 1992, C0T business, nez. Časopis pro profesionály v cestovním ruchu, Praha, C.0.T. media s.r.o., ISSN 12124281.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067705.html