Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Doprava nebezpečných věcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1DN KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Klasifikace, plnění, balení, značení, odesílání, přeprava, příjem nebezpečných věcí, technické požadavky a certifikace dopravních prostředků a jejich řidičů, bezpečnostní požadavky.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Dopravní technologie nebezpečných věcí předepsané pro vedoucí, řídící a organizující osoby podílející se na klasifikaci, plnění, balení, značení, odesílání, přepravě a příjmu nebezpečných věcí.

Studijní materiály:

Dohoda ADR, č. 33/2005 Sb.m.s., Řád RID, č. 34/2005 Sb.m.s., Uhříček V.: Mezinárodní a vnitrostátní silniční přeprava nebezpečných věcí, NEOSET, Praha, 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067505.html