Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Banky a bankovní systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1BB KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Banky a bankovní systém. Bilance banky, výkaz zisku a ztrát, kapitál banky a jeho funkce. Bankovní rizika. Bankovní produkty. Způsoby úročení, splácení a zajištění úvěrů, finančně úvěrové produkty. Vkladové bankovní produkty. Platebně zúčtovací bankovní produkty. Finanční zprostředkování, investiční a podílové fondy, kolektivní investování. Centrální banka a její úloha. Bankovní regulace a dohled. Mezinárodní bankovnictví.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s funkcí bankovního systému, jeho produkty, činností centrální banky, regulací, dohledem a možnostmi mezinárodní bankovní spolupráce.

Studijní materiály:

Revenda Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví, Management Press, Praha 2007

Revenda Z.: Centrální bankovnictví, Management Press, Praha 2005

Durčáková J., Mandel M.: Mezinárodní finance, Management Press, Praha 2003

Jílek J.: Finanční trhy, GRADA Publishing, Praha 2005

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24067405.html