Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dopravní politika a strategie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17Y1DP KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra chytrých měst a regionů
Anotace:

Aktuální stav rozvoje dopravy jako systému, rozvoj dopravní infrastruktury, mobilní technické základny, dopravní právo, financování dopravy včetně dopravní obsluhy území, bezpečnosti a spolehlivosti dopravy, sociálního rozvoje a výzkumu - vše v kontextu EU.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Rozvoj dopravy jako systému v ČR a EU.

Studijní materiály:

White Paper: European transport policy: Time to decide, Brusel 2001, Dopravní politika České republiky pro léta 2005 - 2013, MD ČR Praha, 2005,, Peltrám A. a kol.: Dopravní politika, Nakladatelství Máchova kraje, 2003, ISBN 80-901730-6-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24066805.html