Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Údržba a opravy letadel

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21UOL KZ 3 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

V předmětu je objasněna úloha, místo a význam systému obsluhy, údržby a oprav letecké techniky a jejich vzájemných vazeb při zajišťování vysoké spolehlivosti a požadované letové způsobilosti. Dále jsou popsány používané běžné i progres. metody údržby a oprav, metody vyhledávání poruch i diagnostických prostředků pro kontrolu stavu LT. Technologická náročnost těchto procesů je demonstrována uvedením některých typických prací a kontrol při údržbě draku, motoru a letadlových systémů i možnostmi oprav poškozené LT s důrazem na přímé opravy.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti umožňující výkon manažerské funkce v daném oboru.

Studijní materiály:

Juránek M.: Provoz a údržba letecké techniky, VA Brno,, Juránek M.: Opravy letecké techniky I,II,III, VA Brno, Předpisy a směrnice pro údržbu a opravy letadel používaných typů

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062805.html