Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Uspořádání letového provozu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ULP Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět Uspořádání letového provozu (ATM) má seznámit studenty s novými přístupy k zajištění bezpečného provádění letů. Vysvětlí se jak dosáhnout bezpečný, plynulý a hospodárný letový provoz. Popis nových služeb uspořádání toku letového provozu a uspořádání vzdušného prostoru. Systémová podpora. Civilně - vojenská koordinace. Technologie STEALTH. Protisrážkové systémy. Kapacita a propustnost. Simulační metody a simulace.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Orientace v uspořádání toku letového provozu.

Studijní materiály:

Havel K, Kulčák L.: Řízení letového provoz, Žilina, ES VŠDS, 1993, Kulčák L. a kol.: Air traffic management - Uspořádání letového provozu (ATM), CERM - akademické nakladatelství, Brno, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062705.html