Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Spolehlivost a provozuschopnost letecké dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21SAP ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět dává ucelený přehled o moderních metodách aktivního zabezpečování spolehlivosti letadel a jejich systémů (ve všech etapách jejich technického života (podle IEC). Zahrnuta je problematika výpočtů, analýz a prognóz spolehlivosti, metod zkoušek apod. a základní technické diagnostiky. Metody jsou důsledně založeny na stochastických vlastnostech spolehlivosti.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí v rozsahu potřebném pro výkon profese.

Studijní materiály:

Villemeur A.: Reliability,Availability, Maintainlability and Safety Assessmen, John Wiley&Sons, New York, 1991, Connor P. D. T.: Practical Reliability Engineering, John Wiley&Sons, New York, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062505.html