Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Provozní aspekty letišť

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PAL Z,ZK 3 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět má studenty seznámit s provozními aspekty využití letišť. Umístění letiště a orientace dráhového systému. Technické odbavení letadel a požadavky na odbavovací plochy. Letecké pohonné hmoty. Zabezpečení letiště elektrickou energií. Zimní provoz letiště. Hasičské zabezpečení. Odbavovací budovy. Odbavovací procesy. Ochrana proti nezákonným činům. Dopravní napojení letiště. Ochrana životního prostředí.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Nezbytně nutná orientace v dané problematice.

Studijní materiály:

Kazda A.: Letiska - design a prevádzka, Ediční středisko Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině, 1995, Předpis L 14, Ministerstvo dopravy a spojů, Letecká informační služby, 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062405.html