Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Lidská výkonnost a omezení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LVO Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Lidské faktory v letectví, způsobilost a omezení, statistika nehod, pojem bezpečnosti letu, základní letecká fyziologie a udržování zdraví.Požadavky na lidský faktor podle evropských předpisů pro civilní letectví. Požadavky na piloty dle JAR FCL, požadavky na techniky dle JAR-66.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní znalost medicínské problematiky potřebná pro leteckou praxi.

Studijní materiály:

Háčik L.: Lidská výkonnost, Praha, ČVUT Praha a VUT Brno, skripta pro teorii ATPL (dle požadavků JAR-FCL), 2001, Předpis JAR-FCL 1, Letecká informační služba, Praha, 2001, Předpis JAR-66, Letecká informační služba, Praha, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062205.html