Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Systémová strategie dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20SSDO ZK 3 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět akcentuje rozvinutí systémového a strategického myšlení v dopravě a dopravní telematice, vyzdvihuje význam tvorby (a systematické aktualizace) strategie rozvoje firem (a jejich hospodářských aliancí) v dopravě. Prezentuje principy a postup tvorby strategie firmy, souvislost strategie firmy se strategií informačního systému, význam systémového rozhraní pro udržení integrity systémů v dopravě. Vyzdvihuje dominantní úlohu člověka v socio-technických (hard-soft) a socio-ekonomických (soft) systémech dopravy a nezastupitelnou roli stratéga (a jeho týmu) v systémové strategii dopravy a dopravních firem. Naznačuje aspirace a význam aplikace synergetiky, teorie chaosu a produkčních funkcí v dopravě.

Požadavky:

Základní znalosti systémové analýzy a syntézy, teorie systémů, systémového inženýrství a operačního výzkumu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Pochopení významu a schopnost aplikovat strategii rozvoje socio-technických a socio-ekonomických systémů v dopravě jako aktuální téma rostoucího významu.

Studijní materiály:

Veselý, J.: Úvod do systémové strategie dopravy [Skripta FD]. Praha, Vydavatelství ČVUT, 2005. Vlček J.: Systémové inženýrství. Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999. McCarthy, P. S.: Transportation Economics - Theory and Practise. Oxford, UK, Blackwell, 2001. Keřkovský, M. - Vykypěl, O.: Strategické řízení - teorie pro praxi. Praha, C. H. Beck, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24062005.html