Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modely transportních procesů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14MTP ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět seznamuje studenty se základy numerické matematiky a na jejich základě vysvětluje rozdíly v přístupech k modelování jednotlivých typů dopravy, vztahů člověk-stroj a měkkých systémů.

Požadavky:

Absolvování kurzu matematiky v rozsahu předepsaném na FD.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti problematiky modelování dopravních systémů včetně měkkých systémů a rozhraní člověk stroj.

Studijní materiály:

Furst: Numerické metody řešení problémů, Praha, ČVUT FS, 2001, 1.vydání, Pecinovský R., Virius M.: Objektové programování 1 a 2, Grada, 2000

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24061705.html