Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Organizace, řízení a ekonomika podnikání v dopravě a telekomunikacích

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
13ORE Z,ZK 4 2+1 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Předmět je založen na praktických aplikacích. Budou analyzovány studie financování, např. nákupu nových vozidel pro dopravce. Založení firmy pro podnikání v dopravě a telekomunikacích. Obchodní plány společnosti. Organizační modely. řízení firmy. Možnosti financování z tuzemských a zahraničních zdrojů. Kursová rizika. Možnosti podnikání v podnicích MHD. Podnikání v telekomunikacích. Metodika realizace vlastního finančního software pro vyhodnocování investičních příležitostí.

Požadavky:

Znalosti podnikové ekonomiky a řízení podniku; matematická analýza, teorie grafů a základní partie operační analýzy.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Teoretické znalosti a předpoklady pro řešení inženýrských úloh v podniku i v projekci.

Studijní materiály:

Allen, R.G.D.: Matematická ekonomie, ČSAV, Akademia, Frank, R.H. : Mikroekonomie a chování, Duchoň, B.: Ekonomika a management podniku, Praha, ČVUT, 1994,, Duchoň, B.: Management malého podniku, Praha, ČVUT, 1995, Eisler, J.: Úvod do ekonomiky dopravy, Praha, CODEX Bohemia, 1997, Duchoň B.: Ekonomika dopravy, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1999, ISBN 80-01-02014-2

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24060805.html