Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Burzy, cenné papíry a investiční společnosti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17BCP ZK 5 3+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Finanční a kapitálové trhy. Burzy v tuzemsku - Burza cenných papírů, akcionáři, členové burzy, zákon o burzách. Burzy v zahraničí. Burzovní indexy. Burzovní a mimoburzovní obchody. Analýza cenných papírů, stanovení jejich ceny. Deriváty. Investiční společnosti jako nejbezpečnější forma uložení kapitálu. Obchodování se zahraničím. Kursové riziko.

Požadavky:

Znalost předmětů Finance a financování a Řízení projektu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Burzy v tuzemsku a zahraničí, cenné papíry, investiční společnosti.

Studijní materiály:

Blake D.: Analýza finančních trhů, GRADA, 1999, Jílek J.: Finanční trhy, GRADA, 1999, Management and cost accounting, Chapman & Hall, 2003, Ross P. S.: Peněžní a kapitálové trhy, Victoria Publishing, 2000, Šoltés V.: Finančné deriváty, Ekonomická fakulta TU Košice, 2002, Valach J. a kol.: Finanční řízení podniku, Ekopress, 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24060705.html