Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Mezinárodní přeprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17MP ZK 3 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Mezinárodní dopravní organizace na úrovni vlád, na úrovni podniků, realizace mezinárodních styků. Mise východ-západ UIC. Dohody o mezinárodní železniční přepravě SMPS a SMGS. Vídeňská úmluva o smluvním právu. Montrealská úmluva. Úmluva o přepravní smlouvě v silniční dopravě. Budapešťská úmluva o smlouvě o přepravě. Úmluva OSN o námořní přepravě zboží, multimodální mezinárodní nákladní doprava. Charta o dopravě, základy práva Evropské unie.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Objasnit studentům základy a principy mezinárodního přepravního práva v jednotlivých oborech dopravy, práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran jak na straně dopravců tak i přepravců a řešení vzájemných vztahů.

Studijní materiály:

STEJSKAL P.: Mezinárodní přeprava, Praha 2009

www.otif.org

www.osjd.org

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24060405.html